Styrelsen

Styrelsen 2023


Styrelse:
Ordförande: Johan Hermansson
Kassör: Anna Hellerstedt
Sekreterare: Matilda Carlström
Ledarmöter:
Vidar Hellsaeus
Lukas Ceder
Petra Olsson
Mats Hultin
Suppleanter:
Tomas Jönsson
Hugo Hermanson
Jan Brandin

top