Styrelsen

Styrelse och sektioner


Styrelse:
Ordförande: Petra Olsson
Vice ordförande: Eddie Wingren
Kassör: Anna Hellerstedt
Sekreterare: Kim Lundqvist
Tomas Jönsson
Göran Svensson
Fredrik Gunnarsson
Vidar Hellsaeus

top